Untitled Document
   

Geschopt tijdens het urineren


Heeyz doktortjuh,
Tijdsje trug was ik aan ut pissen 0p de st0ep gw0on

(nja mn vriendjuh v0nd dat wel geil te kijken ns0w
snapjuh) & t0en kwam s0wn oude mann en die schopte
me gw0on wegg geak! Beswel genant tegen0ver iedureen
0p straat ens0w... nja ga s0w do0r doktortjuh!

xxxxxxxxx gw0on r0obke