Video: Ayoub gaat naar
de kapper toe met
lekkere verse vis in
z'n haren...