Video: Joey en Nicky
worden onder vuur
genomen door een
brandblusser